Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r 2020-07-07 08:25
dokument UCHWAŁA NR XXI/175/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odwołania Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach 2020-06-01 12:24
dokument UCHWAŁA NR XXI/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoty. 2020-06-01 12:23
dokument UCHWAŁA NR XXI/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płoty, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg. 2020-06-01 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXI/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty 2020-06-01 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach oraz zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2020-06-01 12:20
dokument UCHWAŁA NR XXI/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2020-06-01 12:19
dokument UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Płoty 2020-06-01 12:17
dokument UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Płoty 2020-06-01 12:16
dokument Projekty uchwał 2020-05-20 12:57
dokument Porządek obrad 2020-05-20 12:56
dokument INFORMACJA 2020-05-19 10:56