Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 04 maja 2020 r. 2020-06-01 12:15
dokument UCHWAŁA NR XX/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. 2020-05-11 14:46
dokument UCHWAŁA NR XX/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-05-11 14:45
dokument UCHWAŁA NR XX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-05-11 14:45
dokument UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobiesław na lata 2020-2025" 2020-05-11 14:44
dokument UCHWAŁA NR XX/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryficach na uchwałę Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty wraz z odpowiedzią na skargę. 2020-05-11 14:43
dokument UCHWAŁA NR XX/162/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 września 2013r. 2020-05-11 14:43
dokument UCHWAŁA NR XX/161/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet za pełnienie funkcji Sołtysa w Gminie Płoty 2020-05-11 14:40
dokument UCHWAŁA NR XX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2020-05-11 14:39
dokument UCHWAŁA NR XX/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości. 2020-05-11 14:38
dokument UCHWAŁA NR XX/158/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2020-05-11 14:31
dokument UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2020-05-11 14:31
dokument UCHWAŁA NR XX/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty 2020-05-11 14:29
dokument UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2020-05-11 14:27
dokument UCHWAŁA NR XX/154/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2020-05-11 14:26
dokument Projekty uchwał 2020-04-27 14:27
dokument Porządek sesji 2020-04-24 12:59
dokument Informacja o sesji 2020-04-24 12:48