Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VI / 46 / 07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2006 rok 2009-10-23 08:41
dokument Uchwała Nr VI/ 45 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 2009-10-23 08:41
dokument U C H W A Ł A Nr VI / 44 / 07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2009-10-23 12:32
dokument Uchwała Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze. 2009-10-23 08:35
dokument Uchwała Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 03.04.2007r w sprawie: zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-10-23 08:32
dokument Uchwała Nr VI /41 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Płotów 2009-10-23 08:33
dokument Uchwała nr VI/ 40 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 2009-10-23 08:25
dokument Uchwała Nr VI/ 39 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty. 2009-10-23 08:23
dokument UCHWAŁA Nr VI/ 38 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 01.05.2007r. do 30.04.2008r 2009-10-23 08:24