Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVI/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR XVI/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Płoty w wysokości:
1. Olej napędowy – 5,07 zł/l
2. Gaz – 2,39 zł/l
3. Benzyna - 4,93 zł/l
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych realizują rodzice.
Zgodnie z art. 39a ustawy z 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148), który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena jednostki paliwa w gminie.
Zgodnie z art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny paliwa w gminie.
Sposób ustalenia średnich cen paliw w gminie Płoty ustala się na podstawie średnich cen danych jednostek paliwa z dnia 18.12.2019 r. z obu stacji paliw na terenie Gminy Płoty. Z racji braku stacji paliw na terenie Gminy Płoty, na których istnieje możliwości zatankowania pojazdu energię elektryczną – ceny nie ustala się.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2020 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2020 14:04