Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR XVI/130/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej w Płotach  z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, który otrzymuje brzmienie: ''Uchwała niniejsza wprowadza na terenie gminy Płoty opłatę od posiadania psów, określa wysokość stawki tej opłaty, zasady ustalania, termin i sposób płatności''.
§ 2. Uchyla się w § 4 ust. 2 , §5 oraz §6.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów zmienia się w związku z rezygnacją  z poboru opłaty w drodze inkasa.
Postanowiono odstąpić od poboru opłaty w formie inkasa i pozostawić płatności bezgotówkowe. Za rezygnacją z poboru opłaty w drodze inkasa przemawiają:
1. możliwość internetowych przelewów na rachunek Urzędu;
2. inkasent zgodnie z przepisami może pobrać wyłącznie terminową należność;
3. brak konieczności zakupu kwitariuszy
4. likwidacja kasy w Urzędzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2020 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2020 14:01