Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVI/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XVI/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1256), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888), Rada Miejska                   w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Rady Miejskiej w Płotach nr XXXVI/353/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso uchyla się w związku z rezygnacją z poboru podatków w drodze inkasa.

Postanowiono odstąpić od poboru podatków w formie inkasa i pozostawić płatności bezgotówkowe. Za rezygnacją z poboru podatków w drodze inkasa przemawiają:

1. utworzenie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników;

2. możliwość internetowych przelewów na rachunek wskazany w decyzji;

3. wprowadzenie systemu księgowania, pozwalającego na zaczytywanie wyciągów bankowych do programu księgowego, co pozwala na przypisanie wpłaty względem podatnika (pracownik wpłatę księguje zgodnie z zapisami ordynacji, bez konieczności wprowadzania danych z tytułu wpłaty i danych podatnika);

4. inkasent zgodnie z przepisami może pobrać wyłącznie należność wynikającą z aktualnej raty;

5. szybka ewidencja księgowa, brak konieczności zakupu kwitariuszy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2020 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2020 13:55