Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 102.2020 Burmistrza Płotów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-11-24 11:25
dokument Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Płotów z dnia 24 listopada 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2020 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2020-11-24 11:22
dokument Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Płotów z dnia 24 listopada 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/5/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-11-24 11:20
dokument Zarządzenie nr 94.2020 Burmistrza Płotów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-10-27 13:35
dokument Zarządzenie nr 89.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: konsultacji społecznych. 2020-10-20 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-10-19 14:44
dokument Zarządzenie nr 87.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod sieć światłowodową. 2020-10-15 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-10-14 18:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  - sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2020-10-12 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności. 2020-09-30 14:29
dokument Zarządzenie nr 74.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-09-16 11:44
dokument Zarządzenie nr 73.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2020-09-16 14:16
dokument Zarządzenie nr 72.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2020-09-16 14:15
dokument Zarządzenie nr 71.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-09-16 14:13
dokument Zarządzenie nr 70.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-09-16 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-09-11 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2020 roku 2020-09-07 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2020-08-14 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. 2020-08-13 11:22
dokument Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-07-23 10:24
dokument Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/3/2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2020-07-23 13:28
dokument Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/3/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2020-07-23 13:28
dokument Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/3/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-07-23 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2020-07-07 08:40
dokument Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2020 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 2020-06-04 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2019 rok 2020-06-02 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-05-20 09:54
dokument Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-05-11 11:51
dokument Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2020 2020-05-11 11:44
dokument Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2020 2020-05-11 13:21
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2020 2020-05-11 11:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. wniosków i dotacji w ramach dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty 2020-05-21 12:04
dokument Zarządzenie 32/2020 Burmistrza Płotów w spr. powołania zespołu do opracowania Regulaminu czystości i porządku w Gminie Płoty. 2020-04-24 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-04-21 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-04-02 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2019 rok 2020-04-02 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia  26 marca 2020 r. w sprawie   skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-03-26 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie:  ustalenia przerwy w pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach w dniu 20 lutego 2020 r. 2020-02-19 15:26
dokument Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. 2020-02-07 13:40
dokument Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. 2020-02-07 13:41
dokument Zarządzenie Nr 18 /2020 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-31 13:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach 2020-01-31 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 16.2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2020/2021 2020-02-03 09:47
dokument Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-01-24 11:20
dokument Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/1/2020 2020-01-23 12:34
dokument Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/1/2020 2020-01-23 12:04
dokument Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/1/2020 2020-01-23 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW Z dnia 21.01.2020r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji 2020-01-24 13:42
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie: likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Płotach, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Płotach oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-01-22 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 07/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem na 2020 rok 2020-01-22 14:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6 /2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-16 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 05/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020 2020-01-21 10:18
dokument Zarządzenie Nr  4 /2020 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-09 13:46
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-09 13:48
dokument Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2020 r. w spr. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022. 2020-04-24 09:39
dokument Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2020 r. w spr. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022. 2020-06-05 13:55