Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.3.2019.WD z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PŁOTÓW
Nr ROŚiD.6220.3.2019.WD
z dnia  19 grudnia 2019 r.
 
w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym
 
 
Zgodnie z  art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p. zm.) i art. 33 ust.1, w związku z  art. 71 ust.1, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
 
Burmistrz Płotów
 
zawiadamia strony oraz społeczeństwo, że na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie – Nr WST-K.4220.286.2019.AW.3 z dnia 16 grudnia 2019 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach Nr N.NZ.403.34.2019 z dnia  08 listopada 2019 r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie SZ.RZŚ.436.1.595.2019.KK z dnia 05 grudnia 2019 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy  do 2 MW na działce nr 134, obręb 00026 Czarne, gmina Płoty”
Jednocześnie zawiadamia się, że  tut. Urząd zakończył postepowanie dowodowe o wydanie decyzji               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy  do 2 MW na działce nr 134, obręb 00026 Czarne, gmina Płoty”, którego Inwestorem jest Maciej Stuła, Handel, Pośrednictwo, Wyceny „Karolina”, Lewice 19, 72-320 Trzebiatów.
 
W związku z powyższym stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi przez organ w powyższej sprawie oraz  prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń. Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja1, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od  8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 19-12-2019 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 19-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2019 13:52