Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. 2020-01-15 15:29
dokument UCHWAŁA NR XVI/139/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2020-01-09 14:41
dokument UCHWAŁA NR XVI/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2020-01-09 14:35
dokument UCHWAŁA NR XVI/137/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-01-09 14:33
dokument UCHWAŁA NR XVI/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-01-09 14:32
dokument UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-01-09 14:13
dokument UCHWAŁA NR XVI/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-01-09 14:11
dokument UCHWAŁA NR XVI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty 2020-01-09 14:09
dokument UCHWAŁA NR XVI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2020-01-09 14:06
dokument UCHWAŁA NR XVI/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 2020-01-09 14:04
dokument UCHWAŁA NR XVI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów 2020-01-09 14:01
dokument UCHWAŁA NR XVI/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach. 2020-01-09 13:59
dokument UCHWAŁA NR XVI/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2020-01-09 13:55
dokument Porządek obrad 2019-12-17 13:58
dokument I N F O R M A C J A 2019-12-17 13:56