Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ XV Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 listopada 2019 r. 2020-01-09 13:51
dokument UCHWAŁA NR XV/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-12-03 15:17
dokument UCHWAŁA NR XV/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-12-03 15:15
dokument UCHWAŁA NR XV/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Płotach. 2019-12-03 15:14
dokument UCHWAŁA NR XV/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 189/5, 189/6, 189/8, 189/9, położonych w obrębie 0001 miasta Płoty. 2019-12-03 15:12
dokument UCHWAŁA NR XV/123 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. 2019-12-03 15:10
dokument UCHWAŁA NR XV/122 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty. 2019-12-03 15:08
dokument UCHWAŁA NR XV/121 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia poddasza w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Płotach. 2019-12-03 15:07
dokument UCHWAŁA NR XV/120 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez MGOKiS w Płotach umowy dzierżawy restauracji wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w hali widowiskowo - sportowej "Rega-Arena". 2019-12-03 15:06
dokument UCHWAŁA NR XV/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Płotach przy pl. Konstytucji 3 Maja 1 z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2019-12-03 15:03
dokument UCHWAŁA NR XV/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-03 15:01
dokument UCHWAŁA NR XV/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-12-03 14:58
dokument UCHWAŁA NR XV/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 3150Z w miejscowości Słudwia oraz przy drodze powiatowej nr 3151Z   w miejscowości Gostyń Łobeski. 2019-12-03 14:56
dokument UCHWAŁA NR XV/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Płoty 2019-12-03 14:53
dokument UCHWAŁA NR XV/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. 2019-12-03 14:52
dokument UCHWAŁA NR XV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 2019-12-03 14:50
dokument I N F O R M A C J A 2019-11-18 13:27