Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2019.WD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PŁOTÓW
Nr ROŚiD.6220.2.2019.WD
z dnia  12 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym
 
 
Zgodnie z  art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p. zm.) i art. 33 ust.1, w związku z  art. 71 ust.1, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
 
Burmistrz Płotów
 
zawiadamia strony oraz społeczeństwo, że na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie – Nr WST-K.4220.277.2019.WS z dnia 29 października 2019 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach Nr N.NZ.403.32.2019 z dnia  09 października 2019 r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie SZ.RZŚ.436.1.530.2019.KK z dnia 31 października 2019 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy  do 20 MW na działce nr 11/25, obręb 00030 Lisowo, gmina Płoty”
Jednocześnie zawiadamia się, że  tut. Urząd zakończył postepowanie dowodowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działce nr 11/25, obręb 00030 Lisowo, gmina Płoty”, którego Inwestorem jest REMIGO Sp. z o.o., ul. Młynarska 39 lok. 2a, 05-500 Piaseczno.
 
W związku z powyższym stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi przez organ w powyższej sprawie oraz  prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń. Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja1, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od  8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-11-2019 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 12-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2019 12:20