Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VII/ 48 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Płoty na 2007 rok

Uchwała Nr VII/ 48 /2007

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 maja 2007 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Płoty na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,              Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 z  2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. W §3 ust. 1 uchwały nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.01.2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoty wprowadza się następujące zmiany:

 

a)      w pkt. 1 kwotę 1 561 850,00 zł zastępuje się kwotą 1 423 127,70 zł,

b)     w pkt. 2 kwotę 589 716,00 zł zastępuje się kwotą 728 438,30 zł.

 

§ 2.  Postanawia się zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z przeznaczeniem na przygotowanie inwestycji
 pt. „Budowa regionalnego ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Płotach”
w wysokości  245 941,06 zł.

 

§ 3.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:       40 726,90 zł

Dział            Rozdział            §             Kwota

926                 92695           6648         40 726,90      -dot. cel. otrzymana przez JST od innej
                                                                                   JST będącej instytucją wdrażającą na  

                                                                                   inwestycje i zakupy inwest. realiz. na 

                                                                                   podst. porozumień (umów),

 

§ 4.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:         40 726,90 zł

Dział            Rozdział            §             Kwota

 926                92695            6058         40 726,90      -wydatki inwest. jednostek budżetowych,

 

§ 5.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:         39 871,10 zł

Dział            Rozdział            §             Kwota

 926                 92695           6648         39 871,10      -dot. cel. otrzymana przez JST od innej
                                                                                   JST będącej instytucją wdrażającą na  

                                                                                   inwestycje i zakupy inwest. realiz. na 

                                                                                   podst. porozumień (umów),

 

 

§ 6.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:          39 871,10 zł

Dział            Rozdział            §             Kwota

 926                92695            6058         39871,10       -wydatki inwest. jednostek budżetowych.

 

§ 7.  Burmistrz Płotów uzgodni z bankami warunki spłaty kredytów i pożyczek.

 

§ 8. Załącza się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne - , załącznik nr 10 i 11.

 

§ 9. Załącza się prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2007r. i lata następne – załącznik nr 12.

 

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

         Piotr Jasina

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 12:11