Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument U C H W A Ł A Nr IV/ 30 / 07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w zamian za zaległości podatkowe 2009-10-23 09:32
dokument UCHWAŁA Nr IV/29/07 RADY MIEJSKIEJ w Płotach z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na 2007r. 2009-10-23 09:31
dokument UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw i terenów rekreacyjnych w obrębie Modlimowo gmina Płoty. 2009-10-23 09:28
dokument Uchwała Nr IV / 27 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2009-10-23 09:20
dokument Uchwała Nr IV/ 26 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty. 2009-10-23 09:17
dokument Uchwała Nr IV/ 25 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na wykonywanie zadań Gminy. 2009-10-23 09:17
dokument Uchwała Nr IV/ 24 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2007? 2009-10-23 09:14
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 23 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2009-10-23 09:12
dokument Uchwała Nr IV/ 22 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoty na rok 2007. 2009-10-23 09:09