Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
PROTOKÓŁ XI Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2019-10-07 15:58
UCHWAŁA NR XI/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-08-30 11:45
UCHWAŁA NR XI/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-08-30 11:43
UCHWAŁA NR XI/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2020 2019-08-30 11:40
UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach 2019-08-30 11:38
UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2019-08-30 11:35
UCHWAŁA NR XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płotach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-08-30 11:33
UCHWAŁA NR XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słonko" w Płotach 2019-08-30 11:31
UCHWAŁA NR XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kościuszki-skwer? w Płotach 2019-08-30 11:27
UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach 2019-08-30 11:24
UCHWAŁA NR XI/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i plenerowych siłowni zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Płoty 2019-08-30 11:50
UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. 2019-08-30 11:18
UCHWAŁA NR XI/82 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Spacerowej 2/1 w Płotach. 2019-08-30 11:15
UCHWAŁA NR XI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 2019-08-30 11:13
UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2019-08-30 11:11
Uchwała XI-79-2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Płoty - dokument stracił ważność 2019-08-30 11:07
Projekty uchwał 2019-08-12 10:48
Informacja 2019-08-12 10:49