Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rada Miejska w Płotach PROJEKT PROTOKOŁU X Sesja Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2019 r. 2019-08-30 11:03
dokument UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-07-04 19:34
dokument UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-07-04 19:32
dokument UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-07-04 19:32
dokument UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty. 2019-07-04 19:31
dokument UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. 2019-07-04 19:30
dokument UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego, położonego w m. Wicimice 11/4, gm. Płoty. 2019-07-04 19:28
dokument UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 170 o pow. 0,60 ha, położonej w obrębie 0003 Pniewo, gm. Płoty. 2019-07-04 19:28
dokument UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkola Gminy Płoty z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 2019-07-04 19:27
dokument UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3148Z w miejscowości Wicimice. 2019-07-04 19:26
dokument UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-04 19:25
dokument UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Płoty 2019-07-04 19:24
dokument UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 2020-03-11 12:40
dokument UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 19:22
dokument UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-07-04 19:21
dokument UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania 2019-07-04 19:20