Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr X/84/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13.08.2007 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych

U  C  H  W  A  Ł  A     Nr X/84/07

Rady  Miejskiej w  Płotach

z dnia 13.08.2007 r.

 

w sprawie:  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

                   nieruchomości gminnych

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002.nr 23. poz. 220, nr 62. poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214,         poz. 1806, nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2003, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 Dz.U. z 2004 nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U.       z 2005, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006, nr 17, poz. 128,      nr 181, poz. 1337 z 2007r. nr 48 poz. 327) oraz art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r. nr 130, poz. 1087,  nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, Dz.U. nr 64, poz. 456, nr 104, poz. 708, nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468 )  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

    

§ 1

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następującej nieruchomości:

 

- 69/3 o pow. 5426 m2 położonej w miejscowości Sowno, gm. Płoty  z przeznaczeniem na cele rolne.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała nr VIII / 61 / 07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia                       21 czerwca 2007r.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczący   Rady

 

                                                                             Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2009 10:32