Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr X/81/2007

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)

 

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                         22 751 zł

                   

Dział           Rozdział                    §            Kwota

 758              75801          2920       20 487                       -           subwencje ogólne z budżetu państwa,

 852              85214          2010         2 264                       -           dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                           22 751 zł

                       

Dział           Rozdział                    §            Kwota

 801              80101        4270           4 158                       -           zakup usług remontowych (SP Mechowo),

 801              80101        4270           2 398                       -           zakup usług remontowych (SP Nr 2),

 801              80110          4270       14 000                       -           zakup usług remontowych (PG Nr 1),

 852              85214          3110         2 264                       -           świadczenia społeczne.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

                 Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 10:30