Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Gryfickiego ponownie uruchomione zostaną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.
Nieodpłatna pomoc prawna 2020
 
UPRAWNIENI
 
Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
·poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
·wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
·sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub
·nieodpłatną mediację, lub
·sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
REJESTRACJA
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 91 384 30 48.
Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.
Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFICKIM
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
MIEJSCOWOŚĆ
DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA
ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Urząd Miejski
Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty pok. nr 10
poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/MEDIACJA
adwokat
Starostwo Powiatowe
Plac Zwycięstwa 37 72-300 Gryfice
pok. nr 309
wtorek w godz. od 12.00 do 16.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
radca prawny
czwartek w godz. od 12.00 do 16.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
radca prawny
piątek w godz. od 12.00 do 16.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
adwokat
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów pok. nr 2
środa
w godz. od 12.00 do 16.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/MEDIACJA
adwokat/radca prawny
 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁANEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
PUNKT PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Z SIEDZIBĄ UL. DWORCOWA 18 89-632 BRUSY
 
MIEJSCOWOŚĆ
DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA
ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Urząd Miejski
Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty pok. nr 10
poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA adwokat, radca prawny
Starostwo Powiatowe
Plac Zwycięstwa 37 72-300 Gryfice
pok. nr 309
wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/MEDIACJA radca prawny, adwokat
czwartek w godz. od 8.00 do. 12.00
 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA radca prawny, adwokat
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów pok. nr 2
środa w godz. od 8.00 do 12.00
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE doradca obywatelski
Urząd Gminy ul. Długa 48 72-304 Brojce pok. nr 15
piątek w godz. od 8.00 do 12.00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
adwokat, radca prawny
 
 
 
 
 
foto foto 1 foto 2 foto3
 
SZANOWNI PAŃSTWO
 
Macie możliwość wyrażenia swojej opinii na temat udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub udzielonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez wypełnienie ankiety.
 
Ankieta jest anonimowa i można ją pobrać bezpośrednio przy oznaczonych urnach, a następnie wrzucić do urny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-05-2019 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 27-01-2020 12:54