Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VII/52/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

uzasadnienie

 

W związku z informacją otrzymaną z Kurtorium Oświaty w Szczecinie, że organ ten nie ma możliwości prawnych zaopiniowania przedmiotowej uchwały, ze względu na fakt, że kurator oświaty wydaje opinię w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami okreśłonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a6 i 7a ustawy Prawo oświatowe do projektu uchwały rady gminy a nie już podjętej uchwały.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-05-2019 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 25-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2019 13:06