Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 42 ust. 6 i7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2203, poz. 2245) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela przewiduje w stosunku do dyrektora szkoły obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organ prowadzący szkołę w stosownej uchwale przyznaje dyrektorowi szkoły zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlimowie pismem z dnia 28 marca 2019 r. zwróciła się o zwolnienie z realizacji zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Prośbę swą motywuje warunkami funkcjonowania szkoły, które powodują znaczne zwiększenie jej zadań. Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch budynkach w dwóch różnych miejscowościach co znacznie zwiększa czasochłonność i zakres sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły.

Projekt niniejszej uchwały podległ opiniowaniu przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płotach

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, nie wniesiono do niego uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się zasadność podjęcia niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-05-2019 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 25-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2019 11:28