Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Wicimicach

Zarządzenie Nr 35/2019
Burmistrza Płotów

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Wicimicach

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z dnia 2018r., poz.994,1000.1349 i 1432) oraz Uchwały Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019r. zasady i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płoty, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami  sołectwa Wicimice Gmina Płoty.

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest budowa oczyszczalni ścieków w Wicimicach.

§ 3. Celem konsultacji jest umożliwienie zgłoszenie uwag i opinii przez mieszkańców sołectwa Wicimice.

§ 4. 1. Okres prowadzenia konsultacji: 10 dni.

2. Obszar: Wicimice.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Złożenie propozycji, uwag i opinii przez mieszkańców sołectwa Wicimice, poprzez:

- protokołowane zebrania mieszkańców,

- podanie opinii mieszkańców,

- sondaży internetowych,

- zgłaszania uwag na piśmie

a) Uwagi i opinie przekazuje się na adres: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,

72-310 Płoty lub adres e-mailowy: um@ploty.pl.

2. Nie będą uwzględniane uwagi:

a) zgłoszone anonimowo lub pozostawione bez uzasadnienia,

b) złożone przed dniem 09.04.2019r. lub po dniu 20.04.2019r.

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej oraz upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiej w Płotach.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sołtysowi.

§ 8. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ich liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Płoty, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płotach.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zastępca Burmistrza


Edyta Podgórska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-04-2019 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Podgórska 09-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2019 13:05