Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach

Uchwała Nr VI/44/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody
w Płotach”

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn, zm), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o współdziałaniu między następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Płoty a Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”

§ 2. Gmina Płoty przyjmuje udzieloną w roku 2019 przez Powiat Gryficki dotację celową w ramach pomocy udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymienionego w §1 w kwocie nie większej niż 250.000,00zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy i 00/100)

§ 3. Szczegółowe warunki finansowania zadania, o którym mowa w §1 zostaną określone
w odrębnej umowie

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

uzasadnienie

Gmina Ploty przyjmuje dotację w kwocie 250.000,00zł w ramach pomocy udzielanej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”  udzielonej przez Powiat Gryfice na podstawie uchwały Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 28.03.2019r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:20