Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VI/43/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) Rada Miejska w Płotach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa projekt planu sieci szkół publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty i inne organy, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w §1, oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

.

 

Załącznik do uchwały Nr VI/43/2019
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 marca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2019

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły

1.

Szkoła Podstawowa  nr 1 w Płotach

ul. Wojska Polskiego 17, 72-310 Płoty

Słudwia, Bądkowo, Kocierz, Gostyń, Łowiska, Jarzysław, Gościejewo, Dobiesław, Czarne, Płoty, Makowice

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach

ul. Batorego 15, 72-310 Płoty

ul. Piastowa 8, 72-310 Płoty

Wilczyniec, Lisowo, Potuliniec, Wyszogóra, Krężel, Karczewie, Płoty

3.

Szkoła Podstawowa w Modlimowie

Modlimowo 20, 72-310 Płoty

Wyszobór 16, 72-310 Płoty

Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Wyszobór, Modlimowo, Dąbie, Charnowo, Luciaża

4.

Szkoła Podstawowa w Mechowie

Mechowo 22, 72-310 Płoty

Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardomino, Sowno

 

 

uzasadnienie

W związku z tym, że 31 sierpnia 2019 r. traci moc uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r. dot. dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września do 31 sierpnia 2019 r. - która podjęta była w związku z wprowadzeniem reformy oświaty i na podstawie przepisów przejściowych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. zachodzi potrzeba podjęcia nowej uchwały dot. planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia  ich granic obwodów od 1 września 2019 r. 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2019 13:19