Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Płoty za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

Uchwała Nr VI/39/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Płoty za udział w działaniu ratowniczym
i w szkoleniu pożarniczym.

Na podstawie: art. 18ust.. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia  1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 620 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta I Gminy Płoty w wysokości:

1. za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych - 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100).

2. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę - 8,00 zł (osiem złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2019r.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczyłw działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2019 13:07