Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Uchwała Nr VI/37/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Na podstawie: art. 84 ust. 1i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 4 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania , Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Edytę Podgórską – Zastępcę Burmistrza Płotów do reprezentowania Gminy Płoty w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

Gmina Płoty jest Członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Do celów Stowarzyszenia należy wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów, informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz
o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowachi porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.

Zgodnie z § 4 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez wybranego przez siebie na okres równy kadencji jednostek samorządu terytorialnego
–Delegata (Delegatów). Liczba przedstawicieli danej jednostki samorządu terytorialnego zależy
od liczby mieszkańców i tak 1 delegat z gmin o liczbie mieszkańców do 10.000, 2 delegatów z gmin
o liczbie mieszkańców do 50.000, 3 delegatów z gmin o liczbie mieszkańców do 100.000.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2019 13:06