Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ VI Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 r. 2019-05-10 11:26
dokument Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-04-04 13:24
dokument Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-04-04 13:22
dokument Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach 2019-04-04 13:20
dokument Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-04-04 13:19
dokument Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026. 2019-04-04 13:17
dokument Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty 2019-04-04 13:11
dokument Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej. 2019-04-04 13:10
dokument Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. 2019-04-04 13:09
dokument Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Płoty za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym. 2019-04-04 13:07
dokument Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-04-04 13:06