Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Uchwała Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego  deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 700.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego  deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022 – 2028, w ratach kwartalnych, z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w ramach budżetów rocznych.

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

3. Wybór banku nastąpi zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy kredytowej i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, w celu jej zabezpieczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-02-2019 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2019 12:31