Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Uchwała Nr IV/29/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin
R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Na podstawie: art. 70 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 2 Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się: Pana Radosława Mackiewicza - Burmistrza Płotów oraz Pana Stanisława Wojsznisa - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach do reprezentowania Gminy Płoty w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w spr. wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

Gmina Płoty jest członkiem Celowego Związku gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonychwpolityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związkuw zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznejz zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.

Zgodnie z §7 ust. 2 statusu Celowego Związku gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym Wójt oraz wyznaczony przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciel. Ponieważ kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin, a przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie zasadnym jest podjęcie uchwaływ zaproponowanym brzmieniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-02-2019 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2019 12:27