Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy.

Uchwała Nr IV/27/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) i § 18 Uchwały Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 16 maja 2003 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 55 poz. 972) Rada Miejska w Płotach uchwala co nastepuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przekazanie lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Płotach przy
ul. Spacerowej 2/1 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 45,30 m² i mieszkalnej 37,97 m², jako lokalu gminnego do dyspozycji Burmistrza.
W przypadku wskazania osoby do podpisania umowy najmu tego lokalu umowa ta zostanie zawarta na czas wykonywania obowiązków służbowych na terenie miasta i gminy Płoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

§ 18 Uchwały nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 maja 2003 r. stanowi, że
w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zastosować inne kryteria i kolejnosć niż określone w cytowanej uchale, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy zdrowotne, rodzinne
i społeczne. W takim przypadku Burmistrz zasięga opinii oprócz Społecznej Komisji Mieszkaniowej także Rady Miejskiej i w zwiazku z tym wydaje się uzasadnione wydanie pozytywnej opinii
z zakresie przekazania lokalu znajdującego się w Potach przy ul. Spacerowej 2/1 jako lokalu związanego ze stosunkiem pracy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-02-2019 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2019 12:21