Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. 2019-02-25 12:53
Protokół z IV Sesji - głosowań jawnych 2019-02-25 12:51
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-02-25 12:37
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-02-25 12:34
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne gm. Płoty 2019-02-25 12:32
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. 2019-02-25 12:31
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty. 2019-02-25 12:32
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2019-02-25 12:27
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty. 2019-02-25 12:24
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy. 2019-02-25 12:21
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płoty 2019-02-25 12:20
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 2019-02-25 12:18
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2019. 2019-02-25 12:15