Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Płotów z dnia 09 września 2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 58/2019 - dokument stracił ważność 2019-09-09 16:32
Zarządzenie Nr 80 /2019 Burmistrza Płotów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-09-03 15:06
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-08-28 10:37
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Płoty 2019-09-11 14:17
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2020 rok oraz  wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-04 11:56
ZARZĄDZENIE Nr 71 /2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-08-19 14:40
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-09 12:18
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2019-07-24 13:56
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/3/2019 2019-06-25 10:25
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/3/2019 2019-06-25 10:23
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-06-25 10:18
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie 2019-06-19 14:07
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach 2019-06-19 14:06
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2019 2019-05-24 09:29
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2019 2019-05-24 09:19
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2019 2019-05-24 09:13
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie 2019-05-13 15:01
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach 2019-05-13 14:55
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2018 rok 2019-06-12 09:25
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej 2019-04-18 14:54
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Płotów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-04-17 08:55
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty 2019-04-09 14:47
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Wicimicach 2019-04-12 13:05
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-04-02 13:12
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2018 rok 2019-04-01 12:58
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Płotów z dnia 20 marca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-03-20 10:29
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Płotów z dnia 20 marca 2019 r. w spr. wykazu nr DZ.1.2019 2019-03-20 10:29
ZARZĄDZENIE Nr 26 /2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-03-19 12:18
ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 marca 2019 r. w spawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach 2019-03-20 13:48
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 lutego 2019 r. w spr. wykazu nr PUN.1.2019 2019-02-25 10:50
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 lutego 2019 r. w spr. wykazu nr BP.1.2019 2019-02-25 11:03
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Płotów z dnia 5 lutego 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-02-05 13:54
Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Płotów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2019/2020 2019-01-30 10:48
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2019-01-30 10:43
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uruchomienia syren alarmowych. 2019-01-18 10:30
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach w 2019 r. 2019-01-28 15:03
Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej kompetencji 2019-01-22 10:01
Zarządzenie Nr 02/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2019 r. 2019-01-22 09:56
Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 2019-01-22 10:05