Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Protokół z głosowań jawnych sesja Nr II z 7 grudnia 2018r

Sesja Nr II z 7 grudnia 2018r.

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia.

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2017/2018.

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach.

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie powołania do składów Stałych Komisji Rady Miejskiej
w Płotach.

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

13

1

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

 

 

x

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008r.

 

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie sprzedaży udziału Gminy Płoty w dz. Nr. 243/2, obręb 0003 Pniewo na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

0

0

14

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

 

x

 

2.

Bugzel Anna

 

x

 

3.

Bury Ireneusz

 

x

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

 

x

 

5.

Lewińska Barbara

 

x

 

6.

Makowiecki Marcin

 

x

 

7.

Nabrzewski Artur

 

x

 

8.

Nowicki Jerzy

 

x

 

9.

Pawlaczyk Roman

 

x

 

10.

Serafińska Beata

 

x

 

11.

Sobczak Andżelika

 

x

 

12.

Taśmińska Iwona

 

x

 

13.

Wandachowicz Rafał

 

x

 

14.

Wojsznis Michał

 

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019”.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty”.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

14

0

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

x

 

 

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

x

 

 

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

x

 

 

11.

Sobczak Andżelika

x

 

 

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

8

6

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

 

 

x

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

 

 

x

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

 

 

x

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

 

 

x

11.

Sobczak Andżelika

 

 

x

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

 

 

x

 

 

 

 

 

Głosowanie jawne imienne w sprawie w sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028.

 

 

 

Głosy za

Głosy wstrzymujące

Głosy przeciw

8

6

0

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

 

 

x

2.

Bugzel Anna

x

 

 

3.

Bury Ireneusz

x

 

 

4.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

5.

Lewińska Barbara

x

 

 

6.

Makowiecki Marcin

 

 

x

7.

Nabrzewski Artur

x

 

 

8.

Nowicki Jerzy

 

 

x

9.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

10.

Serafińska Beata

 

 

x

11.

Sobczak Andżelika

 

 

x

12.

Taśmińska Iwona

x

 

 

13.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

14.

Wojsznis Michał

 

 

x

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-12-2018 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 14-12-2018 11:22