Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/12/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. Poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produkt ów żywnościowych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków dokonanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 za udzielone świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019r.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-12-2018 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2018 11:04