Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Płoty z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym programem wynosi 525 000,00 w 2019r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-12-2018 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2018 10:57