Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płoty.

Uchwała Nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płoty.

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r. poz. 1716) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w wysokości:

a) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

b) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu;

c) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu;

d) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, po przekształceniu;

e) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu;

f) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, po przekształceniu.

§ 2. Bonifikaty, o których mowa w § 1 nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie
z tytułu podatku od nieruchomości lub/i z tytułu użytkowania wieczystego wobec Gminy Płoty związanego z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-12-2018 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2018 10:56