Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ Nr II/2018 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. 2019-01-22 10:15
dokument Protokół z głosowań jawnych sesja Nr II z 7 grudnia 2018r 2018-12-14 11:22
dokument Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-12-14 11:11
dokument Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-12-14 11:09
dokument Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty". 2018-12-14 11:07
dokument Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2018-12-14 11:04
dokument Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019?2023. 2018-12-14 11:03
dokument Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019. 2018-12-14 11:01
dokument Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" 2018-12-14 10:57
dokument Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płoty. 2018-12-14 10:56
dokument Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-12-14 10:54
dokument Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. 2018-12-14 10:52
dokument Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty. 2018-12-14 10:51
dokument Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania do składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2018-12-14 10:49
dokument Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2018-12-14 10:48