Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

SPRAWOZDANIE

 

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia

„Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

 

 

    Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach 10 października 2018 r. do 31października 2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2018r.

 

     Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, zostało umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Płotach w okresie od 10.10.2018r. do 31.10.2018r.

     W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania propozycji i uwag. W wyznaczonym do konsultacji terminie nie zgłoszono uwag ani opinii.

 

     Zgodnie z uchwałą Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                          
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Płoty w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

 

     W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w celu podjęcia stosownej uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-11-2018 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 02-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2018 10:59