Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 września 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 10.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Sprawy regulaminowe

      a)  otwarcie posiedzenia,

            b)  stwierdzenie quorum,

            c)  przyjęcie porządku obrad,

            d)  przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia,

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Rady miejskiej w Płotach, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Burmistrza Płotów.

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

                                                                                                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XLVIII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Burmistrza Mariana Malińskiego oraz Wiceburmistrza Sławomira Nowaka. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Burmistrz M. Maliński poprosił o wprowadzenie do porządku obrad po pkt. nr 2 następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie  o zmianie uchwał w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- Podjęcie uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zmian
jakie zostały przedstawione.

 


Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący wyjaśnił, że sesja została zwołana w związku koniecznością niezwłocznego przyjęcia w/w uchwał.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

Przystąpiono do pkt 2

Burmistrz M. Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Rady miejskiej w Płotach, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Burmistrza Płotów.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” podjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli  w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 3

Burmistrz M. Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwał w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło
się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” podjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli  w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4

Burmistrz M. Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” podjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli  w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 5

Radny Jarosław Krześniak zapytał czy jest szansa na naprawę drogi w miejscowości Mechowo.

Burmistrz wyjaśnił, iż zlecono kilku firmą wykonanie kosztorysu naprawy w/w drogi. Nadmienił, że jeżeli uda się wygospodarować środki pieniężne to droga zostanie naprawiona.

Odbyła się dyskusja na w/w temat.

 

Przystąpiono do pkt 4:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym
za udział w XLVIII  posiedzeniu nadzwyczajnej sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Piotr Jasin

 

Protokołowała: 

Beata Krzywda  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2018 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2018 08:35