herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Płotach, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Burmistrza Płotów.

Uchwała Nr XLVIII/324/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Płotach, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
i Burmistrza Płotów.

Na podstawie art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Rada Miejska w Płotach, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 10 dla wyborców przebywających w dniu głosowania w Zakładzie Karnym w Nowogardzie Oddział Zewnętrzny w Płotach.

2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Zakład Karny w Nowogardzie Oddział Zewnętrzny w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2018 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2018 14:51