Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XIV/116/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2008?

Uchwała Nr XIV/116/07

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany: z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104;
z 2006r. Nr 94, poz. 651) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

 

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym Programem określa uchwała budżetowa na 2008 rok.

 

§ 3. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej
w Płotach do dnia 31 maja 2009r.

         2. Wraz z uchwałą budżetową na rok 2009 Burmistrz Płotów przedstawi program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                   Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 08:13