Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze

Uchwała Nr XLVII/319/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wyszoborze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Płoty udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze na kwotę 3.959,00 (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania wspólnie z Państwową Strażą Pożarną zgodnie z umową nr 2905/1606069/2017 „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej wykorzystania i zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszoborze.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2018 11:57