Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/318/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?.

Uchwała Nr XLVII/318/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody
w Płotach”.

Na podstawie: art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.), w związku z: art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn, zm), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o współdziałaniu między następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Płoty a Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania publicznego pod nazwy „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”.

§ 2. Powiat  Gryficki udziela Gmina Płoty dotacji celowej w roku 2018 w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 w kwocie nie większej niż 250 000,00 zł. ( dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki finansowania zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w odrębnych umowach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płot.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2018 11:55