Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument P R O T O K Ó Ł Nr XLVII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. 2018-09-17 14:49
dokument Uchwała Nr XLVII/323/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-09-12 12:03
dokument Uchwała Nr XLVII/322/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-09-12 12:00
dokument Uchwała Nr XLVII/321/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach 2018-09-12 11:59
dokument Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2018-09-12 11:58
dokument Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze 2018-09-12 11:57
dokument Uchwała Nr XLVII/318/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?. 2018-09-12 11:55
dokument Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w miejscowości Sowno? 2018-09-12 11:54
dokument Uchwała Nr XLVII/316/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem? 2018-09-12 11:53
dokument Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019 2018-09-12 10:53
dokument Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położną w obrębie 0001 m. Płoty. 2018-09-12 10:51
dokument Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" 2018-09-17 14:46
dokument Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2018-09-12 10:49