Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 11.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Sprawy regulaminowe

      a)  otwarcie posiedzenia,

            b)  stwierdzenie quorum,

            c)  przyjęcie porządku obrad,

            d)  przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia,

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.
  2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego remontu modernizacyjnego Parku Zamkowego i Miejskiego w Płotach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2018 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia

                                                                                                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XLVI posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Wiceburmistrza Sławomira Nowaka, Panią Skarbnik Gminy Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego porządku odbyło się głosowanie.


Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący wyjaśnił, że sesja została zwołana w związku koniecznością niezwłocznego przyjęcia środków finansowych przekazanych przez powiat Gryficki w ramach dotacji celowej na realizację remontu modernizacyjnego Parku Zamkowego i Miejskiego w Płotach.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 radnych „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Wiceburmistrz Sławomir Nowak oznajmił, iż 17 maja b.r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych, w celu obniżenia uposażenia włodarzy.

 

Na salę posiedzeń przybył Radny Jarosław Krześniak ( godz. 1615).

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że przedstawicielstwa samorządów wskazywały na niekonstytucyjność tego aktu prawnego m.in. z powodu braku konsultacji w/w rozporządzenia z komisją wspólną rządu i samorządu terytorialnego oraz sprzeczności z europejską kartą samorządu lokalnego. Następnie Wiceburmistrz przedstawił opinie gremiów dotyczące w/w rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Na salę posiedzeń przybył Radny Władysław Pawelec (godz. 1620).

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały.

 

Odbyła się dyskusja na w/w temat.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 3  radnych „wstrzymało się ” od głosowania,

- 8 radnych „przeciw”.

Radni większością odrzucili  w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 3,4:

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że dwie kolejne uchwały dotyczą zmiany uchwał już podjętych, w związku z potrzebą dopisania zarówno w okręgach jak i w obwodach wyborczych ul. Golczewskiej, która wcześniej została pominięta. Następnie przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Salę posiedzeń opuścił Radny Jarosław Krześniak (godz. 1635).

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych  „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych  „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Na salę przybył Radny Jarosław Krześniak ( godz.1638).

 

Przystąpiono do pkt 5:

 

Wiceburmistrz omówił i przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11  radnych „za” przyjęciem uchwały,

 

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Wiceburmistrz S. Nowak oznajmił, że w dniu dzisiejszym odbyła się Sesja Rady Powiatu na, której zapadła decyzja o przekazaniu przez powiat środków finansowych w ramach dotacji celowej na realizację remontu modernizacyjnego Parku Zamkowego i Miejskiego w Płotach. Następnie szczegółowo omówił na co zostanie przeznaczona w/w dotacja.

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 7:

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 8:

 

Skarbnik Gminy Pani E. Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9:

 

Radny Marcin Gibki złożył wniosek o naprawę drogi Nr 6 Modlimowo-Gryfice.

Radny Jarosław Krześniak złożył wniosek o naprawę drogi w miejscowości Mechowo.

Radny Jerzy Nowicki złożył wniosek o naprawę zarwanego chodnika na wysokości hydrantu przy banku na ul. Piastowej.

Radny Marcin Makowiecki złożył wniosek, aby na 1 września b.r. ufundować tablicę pamiątkową „Pamięci Bohaterów II Wojny Światowej”, która zostanie umocowana na pomniku braterstwa oraz, aby rezerwę środków finansowych ze stypendiów przeznaczyć dla uczniów naszych szkół, którzy reprezentują naszą gminę w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej.

 

Przystąpiono do pkt 10:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym za udział w XLVI  posiedzeniu nadzwyczajnej sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasin               

 

Protokołowała: 

Beata Krzywda  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2018 10:37