Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania

Uchwała  Nr  XV/135/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 lutego 2008 roku

 

  w sprawie:    1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów.

                 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi  Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej  Grupie Działania

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2   pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                    (tj.Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806,nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2003, nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568 Dz.U. z 2004 nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005, nr 172, poz. 1441, nr 175,poz.1457, Dz.U. z 2006, nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337 z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz na podstawie art.15 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 marca 2007 roku                    o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z  2007 r. Nr  64, poz. 427 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

                                                                

 § 1.

1.    Gmina Płoty deklaruje przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie następujących gmin leżących na terenie Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów.

2.      Do reprezentowania Gminy Płoty w Lokalnej  Grupie Działania, o której mowa w ust. 1 wyznacza się Pana Mariana Malińskiego, Burmistrza Płotów.                                        

                                                                       § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

                                                                      § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                                         Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 13:25