Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV/ 134 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XV/ 134 /2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

                    w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników 

                     bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

 

             Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.                      z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 6 yst. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                         o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz 2008, zm. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

  1. Ustala się górne stawki opłat (z VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez uprawnione podmioty gospodarcze:

1)  za odpady komunalne 60 zł za wywóz 1 m3

2)  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych za 1 m3   

     nieczystości ciekłych 20 zł.

  1. Stawki opłat corocznie począwszy od 1 kwietnia 2009 r. podlegają zmianie, uwzględniającej obowiązujący w danym roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący  Rady

                                                                                                         

                                                                                                                  Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 13:23