herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania.

Zarządzenie Nr 50/2018
Burmistrza Płotów

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nr PUN/4/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach,

- przy ul. Jedności Narodowej w Płotach,

- umieszczeniu na stronie internetowej Gminy Płoty (www.ploty.pl; www.bip.ploty.pl) oraz podaje się informacje o umieszczeniu wykazu w gazecie codziennej monitorurzedowy.pl oraz gazecie Echo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sie Inspektorowi ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Płotów


mgr inż. Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 07-08-2018 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 07-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Jakubcewicz 02-10-2018 10:53