Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XV/132/08 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty?.

UCHWAŁA NR  XV/132/08

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 8 lutego 2008 r.

 

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz.1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Zgodnie z uchwałą Nr XL/398/2006 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia  2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjmuje się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty” uchwalonego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r.,  zwaną w dalszej części uchwały Zmianą Studium, w zakresie przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700 na odcinku Sowno-Pniewo, w obrębach geodezyjnych: Sowno, Krężel, Karczewie, Bądkowo, Kocierz, Modlimowo, Wyszobór, Wicimice, Pniewo.

§ 2.   Integralnymi częściami przyjętego opracowania Zmiany Studium są:

1.Ujednolicona forma Studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany - załącznik nr 1.

2.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Zmiany Studium– załącznik nr 2

§ 3. Traci moc Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty zatwierdzone uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 4.    Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

          Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Płoty.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 13:18