Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 maja 2018 r.

P R O T O K Ó Ł   Nr XLIV

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 maja 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 10.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu  gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XLIV posiedzenie Sesji, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Wiceburmistrza Pana Sławomira Nowaka, Skarbnik Gminy Panią Elżbietę Charkiewicz. Oznajmił, iż posiedzenie Sesji zostało zwołane w trybie pilnym, ponieważ do 26 maja br. trzeba podjąć uchwały w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego porządku odbyło się głosowanie.


Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 radnych „za” przyjęciem protokołu,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Wiceburmistrz Sławomir Nowak  wyjaśnił, że  Starosta Gryficki zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie połączenia Gminy Płoty i Gminy Gryfice w jeden okręg wyborczy do wyborów do Rady Powiatu Gryfickiego. Oznajmił, że Gmina Płoty jest za mała, aby samodzielnie utworzyć okręg wyborczy, dlatego też propozycja jest taka, aby utworzyć dwa okręgi wyborcze. Pierwszy okręg łączący Gminę Płoty i Gminę Gryfice i drugi łączący Gminę Brojce, Karnice, Rewal i Trzebiatów. Następnie Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały.

Radny Jarosław Krześniak poprosił o wyjaśnienie w/w kwestii.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że najmniej okręg wyborczy musi liczyć min. 10,5 tyś mieszkańców. Oznajmił, iż przedstawione rozwiązanie zapewni, że oba okręgi będą miały zbliżoną liczbę mieszkańców, a co za tym idzie podobną liczbę radnych.

 

Odbyła się dyskusja na w/w temat.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 8  radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

 

Przystąpiono do pkt 3:

 

Wiceburmistrz omówił szczegółowo projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. Wyjaśnił, że działki położone są bezpośrednio w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 109, która ma być remontowana.

 

 

 

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Radny Marcin Gibki poprosił Przewodniczącego, aby zwracał uwagę na głosowanie radnych przy podejmowaniu uchwał.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że problem głosowania zostanie w niedługim czasie rozwiązany, ponieważ od przyszłej kadencji wszystkie obrady będą transmitowane na żywo wraz z wynikami głosowania.

Radny Jarosław Krześniak zapytał dlaczego działka rolna w miejscowości Sowno (wyjazd na Potuliniec) nie została sprzedana.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że nie było chętnych na nabycie w/w działki.

Radny J. Krześniak złożył wniosek, aby działka rolna w miejscowości Sowno (wyjazd na Potuliniec) została przeznaczona pod dzierżawę. Poprosił również o naprawę nawierzchni dróg w miejscowości Sowno i Mechowo.

Wiceburmistrz poprosił o cierpliwość i wyjaśnił, że został przygotowany wykaz dróg, które zostaną naprawione.

Radny M. Gibki zapytał czy są informacje w sprawie wiaduktu w miejscowości Pniewo, budynku znajdującego się w w/w miejscowości przy drodze nr. 6, który jest w złym stanie technicznym  oraz modernizacji oświetlenia.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że naprawa wiaduktu w miejscowości Pniewo należy do Polskich Kolej Państwowych, natomiast jeżeli chodzi o niewłaściwy stan budynku to czekamy na odpowiedź od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryficach. Wiceburmistrz poinformował również, że Fundacja Oświeceni, która miała zająć się modernizacją oświetlenia na terenie gminy nie przesłała do dnia dzisiejszego ostatecznej odpowiedzi na w/w temat.

Radny J. Krześniak złożył wniosek o zabezpieczenie budynku w miejscowości Łęczna (budynek nr 7 działka nr 7/4 obręb Łęczna), ponieważ jest w złym stanie technicznym. Zapytał również kto uzgadniał miejsca ustawienia lamp solarnych.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że umiejscowienie lampy solarnych było omawiane z sołtysami i jedynym warunkiem było, aby lampa była usytuowana na gruncie należącym do gminy.

 

Salę posiedzeń opuścił Radny Władysław Pawelec oraz Radny Stanisław Rusin (godz. 1655).

 

Radny J. Krześniak złożył wniosek o zainstalowanie lamp solarnych w miejscowości Wytok.

Radna Danuta Andrejczuk jak zostanie załatwiona sprawa wykaszania placów zabaw.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że zostaną przesłane informacje do sołtysów w w/w kwestii.

Radny Józef Malinowski wnioskował, aby zainterweniować w ZGKiM by po pukaniu odżelaziaczy przepłukano instalację wodną, ponieważ mieszkańcy miejscowości Słudwia muszą w swoich domach spuścić ok. 2 metry wody, aby nadawała się do spożycia.

Radny J. Krześniak zapytał czy został zakończony remont drogi powiatowej w Wytoku?

Wiceburmistrz wyjaśnił, że remont wspomnianej drogi nie został jeszcze zakończony.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasin                 

Protokołowała:

Beata Krzywda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-06-2018 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2018 13:27