Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XV/130 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat.

U  C  H  W  A  Ł  A     Nr  XV/130 /2008

 

Rady  Miejskiej w  Płotach

z dnia 8 lutego 2008 r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990r.               o samorządzie  gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806                  z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r., nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Płotach uchwała co następuje:

    

§ 1

Wyraża się zgodę na dzierżawę gruntu o pow. 300m2 w miejscowości Płoty                    ul. Ogrodowa (stanowiącego część dz. nr 298) pod lokalizację stacji bazowej PTK Centertel

 

§ 2

Dzierżawa nieruchomości opisanej w  § 1 nastąpi na okres 15 lat dla                        PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 69/73.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/98/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                   

 Przewodniczący   Rady

 

                                                                             Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 13:11